Fördelar med ett horisontellt karusellager

Advantages of a Horizontal Carousel - optimized picking, order picking

Fördel: optimerad plockning

Tack vare principen "gods till person" finns det en tydlig minskning av gångavstånd för personal. Detta minskar gångtiden (= den största delen av plocktiden) från ca 65% till ca 10%. Det ger också en snabb och korrekt tillgång till de lagrade varorna för att undvika improduktiva söktider. Med mjukvarustödda plockstrategier, t.ex. batchplockning , kan plockeffektiviteten förbättras ytterligare.

 

Alla horisontella karuseller som tillhör en plockstation arbetar kontinuerligt och parallellt, vilket garanterar permanent tillgång till varorna och minskar väntetider för plockare till ett minimum.

Fördel: hög plocksäkert

Optiska displayelement på maskinen och på plockningsarbetsplatsen ger all relevant plockinformation till plockaren. En förbättrad plocksäkerhet på över 99% förhindrar plockfel och därmed felplockade kundorder.

Different items can be stored in the

Fördel: flexibel lagring

Med en lastkapacitet på upp till 54.000 kg per maskin är det också möjligt att lagra tunga varor. Dessutom kan varje hyllplan delas i höjd med hjälp av flyttbara hyllor som också ger perfekt och effektiv lagring och plockning av gods med varierad storlek.

Items are stored compactly in a confined space

Fördel: säker drift

Omfattande säkerhetsutrustning, t.ex. automatiska skjutdörrar, säkerhetsstaket, förebygger olyckor och garanterar riskfri arbetsmiljö vid maskinen för plockaren.

Fördelarna i korthet:
  • Öka produktiviteten
  • Minska kostnaderna
  • Förbättra flexibiliteten
Ladda ner broschyren

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan för att starta nedladdningen