Kardex Remstar Horizontell Karusell:

För högre effektivitet och snabbare plockning

HorizontalCarousel

För högre plockeffektivitet är Horisontella Karuseller ofta anordnade i stationer. Beroende på installationsstorlek och koncept är ett antal olika layouter möjliga:

 

 

 

Dubbelstationer

 

Dual stations

Den L-formade dubbelstationen med hanteringsöppningar anordnade i rät vinkel mot varandra är lämplig för rumshöjder på upp till tre meter och kan bekvämt skötas av en person. Dessutom minskar L-formen gångavståndet för plockaren med 1 meter jämfört med I-formen, vilket underlättar hanteringen och sparar tid.

 

Tre- och fyrdubbla stationer

 

Triple and Quadruple stations

Tre- och fyrdubbla stationer är perfekta för ett stort sortiment av artiklar som kräver frekvent åtkomst – layouten är vanligtvis L-formad. Alternativt kan layouten vara U-formad eller – om alla maskiner har samma längd – I-formade. Detta möjliggör plockning med flera plockare.

 

Flervåningsstationer

 

Flervåningsstation
Flervåningsstation
Hög station med lyftplattform
Hög station med lyftplattform

För mer omfattande system kan flervåningsstationer uppfylla kraven hos många olika materialflödesstrategier. I flervåningsstationer med utskjutande plattformar – här är två eller tre horisontella karusellager med en höjd på 2,5 meter staplade ovanpå varandra – vilket möjliggör plockning och lagring på olika våningsplan. Varje våning fungerar oberoende av varandra, hanterings- och plockstationerna är placerade på respektive våningsplan. Ett transportsystem kan installeras för att säkerställa materialflödet mellan de olika våningarna. Flervåningsstationer är lämpliga för en maximal rumshöjd på 9 meter.

 

Med en hög station kan den befintliga lagerlokalens höjd på 4,5 meter utnyttjas optimalt. En lyftplattform tar plockaren till rätt höjd för ergonomisk plockning. För att optimera tidshanteringen delas systemets höjd in på två eller tre plockområden med Power Pick Global lagerhanteringsprogram: Alla artiklar i en zon plockas innan plattformen flyttas till nästa zon.

Ladda ner broschyren
 
OK