Kardex Remstar Horisontell Karusell:

Optimal plockeffektivitet

Kardex Remstars Horistonella Karusell är en effektiv och flexibel plocklösning optimera din produktivitet.  och öka ditt flöde samt minska utrymmesbehoven och uppnå ökad transparens i ditt lager. Dess huvudfördelar är:

 

 

 

Produktivitet

 

Productivity

Med „gods till person“ principen transporteras de begärda artiklarna till plockaren – snabbt, direkt och tillförlitligt – utan improduktiva gång- och söktider. Horisontella karusellen tar alltid den kortaste vägen till hanteringsöppningen. Med hjälp av visningsverktyget kan plockaren se vilka och hur många artiklar som ska plockas från vilken lagerplats.

 

Plockningsprestanda

 

Picking performance

Simultana, oberoende fungerande Horisontella Karuseller på en station möjliggör ett mycket snabbt system och hög plockningsprestanda. En plockare kan arbeta av mellan 200 och 400 positioner per station och timme. Optiska displayer på maskinen och plockningsstationen möjliggör en plock- och lagringsnoggrannhet på över 99 %

 

Batchplockning

 

Batch picking

Papperslös plockning är möjlig även om man kan fortsätta skriva ut följesedlar och andra viktiga dokument. Lagerhanteringssystemet kombinerar flera ordrar i en plockningsbatch via PC-styrning, vilket gör det möjligt för plockaren att plocka flera order med reducerade rörelser.

 

Höga nyttolaster

 

High payloads

Horisontella Karusellen passar perfekt för förvaring och hämtning av små och medelstora artiklar. Dessutom kan det förvara artiklar med en maximal nyttolast på 54 ton. Bärlastkapaciteten väljs utifrån applikationen.

 

Optimal användning av utrymmet

 

Optimum space utilization

Artiklarna lagras kompakt på minsta möjliga utrymme. Plockgångar mellan hyllställ behövs inte längre. In- och utlagring sker från en central position. Den faktiska plockzonen är inte större än 5 till 10 m2.

 

Tillförlitlighet och kompakt design

 

Reliability and compact design

Från utveckling till tillverkning och kundservice: Horisontella Karusellen är en kompakt och pålitlig enhet som kräver lite underhåll  – vilket säkerställer kontinuerlig och långvarig driftsäkerhet

 

Variation

 

Variability

För att kunna hantera högt flöde vid hög belastning och möta säsongsvariationer kan systemet delas i olika stationer med en knapptryckning. Därmed är det möjligt att, till exempel ha ett system med fyra horisontella karusellager som inte hanteras av en person, utan av flera personer samtidigt.

 

Säkerhet

 

Safety

Den Horisontella Karusellen uppfyller de högsta säkerhetskraven: Systemen är stängda runt om och omges av ett skyddsstaket som förhindrar olycksfall och samtidigt skyddar mot obehörig åtkomst. Vidare är hanteringsöppningen på stationens framsida utrustad med skyddsdörrar som öppnas och stängs automatiskt.

 

Flexibilitet

 

Flexibility

Den horisontella karusellen är lämpligt för många olika applikationer och lagerartiklar. I varje hyllplan kan man välja individuella hyllavstånd och anpassa dem efter respektive gods som ska lagras. Därmed är det även möjligt att effektivt lagra stora artiklar, upp till full hyllplanshöjd.

Ladda ner broschyren
 
OK