Tillbehör och inredning

Organisation av alla typer av gods

Varje hyllplan kan med hjälp av fackdelare och delningsmaterial, lådor, behållare, boxar eller specialinredningar individuellt inredas så att de passar dina speciella behov till hundra procent. En perfekt matchning mellan gods och hyllplansstorlek ger en optimal lagerkomprimering, bättre överblick och snabbare plock.

 

Kardex VLM BOX – En lösning anpassad till verksamhet

 

Det modulära behållarsystemet för Kardex Remstar Hissautomater är flexibelt och kan enkelt ändra höjd, bredd och djup. Layouten anpassas smidigt efter din behov, i takt med att din versamhet förändras. Med Kardex VLM BOX kan du skapa över 300 olika lokationer utifrån en och samma behållare.

 

Läs mer

 

Lådor och boxar

 

Bins and containers

Behållare, lådor och boxar kan skräddarsys för att exakt passa in på de olika hyllplansstorlekarna – på så sätt utnyttjas varje milimenter av lageryta. De är flexibla och enkla att hantera vilket passar in i en dynamisk lösning. En lätt men ändå robust konstruktion gör det enklare och säkrare att transportera godset. Om ännu mindre lagringsplatser skulle behövas kan lådorna, behållarna och boxarna delas in ytterligare. För snabbare och enklare plockning av artiklarna kan varje enskild lagerplats märkas tydligt med artikelinformation.

 

Fackindelning

 

Dividers and partitions

Hyllindelningar hjälper dig att få en klar och tydlig blick över artiklarna och spara plats. Med hjälp av olika typer av avdelare bestämmer du själv hur många lagerplatser och vilka storlekar som ska skapas på varje hyllplan. Du kan skräddarsy varje lagerplats efter godset och märka varje lagerplats med benämning och artikelnummer för en snabbare identifiering. Lagerplatserna kan enkelt ändras i storlek och antal efterhand som volymer och sortiment förändras. 

 

Hållare och specialinredning

 

Holders and special equipment

Verktyg, formar och fixturer kan enkelt hanteras tack vare olika typer av specialinredningar. Dessa garanterar en smidig tillgänglighet och hantering. Dessutom kan godset lättare hanteras med lyfthjälpmedel när det automatiska eller manuella hyllplansutdraget används. I specialapplikationer kan hanteringsöppningen sänkas ända ned till golvnivå för hantering med truck.

Applikationer:
  • Reservdelar
  • Service och underhåll
  • Verktyg
  • Hållare
  • Fixturer
  • Färdigt gods
  • Buffertlagring
Broschyr: Shuttle XP
 
OK