Kardex Remstar Shuttle XPlus

Lagring av stora mängder på minsta tänkbara yta

Shuttle XPlus - Store large quantities in the smallest of spaces

På Shuttle XPlus kopplas flera hissautomater från Shuttle XP-serien samman för att skapa en lagerautomat som effektivt hanterar mycket stora varumängder. Begärda hyllplan, med lagrade varor, transporteras till ett ledigt utrymme i en av de sammankopplade modulerna via den centrala plocköppningen med hjälp av en extraktor och hämtas sedan på samma sätt. Extraktorn rör sig diagonalt genom hissmodulerna, vilket ger mycket snabba hämtningstider. Shuttle XPlus kan hantera en maximal belastning på 240 ton.

Specifikationer

Shuttle XPlus
Bredd4,460 mm till 7,040 mm
Djup2,921 mm till 3,074 mm
Höjd3,050 mm till 20,050 mm
Höjdintervaller100 mm intervaller
Prestanda
Körhastighet250 kg/500 kg
Vertikal hastighetinställningsbart upp till 1.5 m/s
Lagring/hämtningshastighet0,62 m/s
Horisontal hastighetinställningsbart upp till 1.3 m/s
Total belastning30 t per segment
Hyllplan
Bredd1,250 mm till 2,450 mm
Djup813/864 mm
Lagerplatsavstånd 25 mm
Hyllintervallmin. 75 mm
Belastningupp till 545 kg
Shuttle XPlus
Fördelar:

Fördelar med Shuttle XPlus - utöver fördelarna med en Shuttle XP:

  • Hantering av flera moduler via endast en extraktionsplattform
  • Kort avstånd mellan plocköppningarna innebär att operatörerna inte behöver förlora tid på att förflytta sig
  • Antal och position för plocköppningarna kan väljas fritt
  • Optimal användning av tidigare oåtkomligt lagringsutrymme, såsom hörn
  • Ännu snabbare orderplockning tack vare kombinationen av Shuttle XPlus och Shuttle XP
Broschyr: Shuttle XP