Pallhantering med Shuttle XP 1000

Effektiv lagring och hämtning av hela pallar

Pallet handling

Upp till två pallar vid sidan om varandra kan lätt hanteras av Shuttle XP 1000 med hjälp av pallhyllplaner. Euro-pallarna placeras på ett manuellt eller automatiskt utdragbart hyllplan med gaffeltruck eller pallyftare och kan sedan lagras inne i hissautomaten. Detta sparar plats eftersom pallarna kan lagras i upp till 20 meters höjd. Dessutom kan det lagrade godset kommas åt snabbare eftersom tidskrävande lastning och lossning av pallar inte längre är nödvändigt. Ytterligare positiva effekter uppnås ur ett arbetsmiljö- och tidshanteringsperspektiv genom att gångtiderna reduceras och ergonomin förbättras.

 

Fördelar:

  • Reducerade kostnaderna genom att minska lagringsutrymmet
  • Ökad produktivitet genom snabbare åtkomst till lagrade varor
  • Tidsbesparing genom att minska personalend gångtider
  • Ökad säkerhet och ergonomi
 
OK