Kranhantering med Shuttle XP 1000

Smidig lagring och hämtning av tunga varor

Crane handling

Tunga varor måste generellt lagras med externa kranar i en komplex process. Shuttle XP 1000 kan levereras med en fabriksmonterad kran, som möjliggör direkt lagring av tunga varor. Den integrerade lyftkranen gör det möjligt att effektivt lagra och hämta gods som väger upp till 1 ton, genom att lyfta och placera det direkt på hissautomatens hyllplan. Kranen är eldriven och kan gunga framför hyllutdraget för att hämta upp och lämna av tungt gods. Det behövs inget ytterligare fundament när systemet installeras.

 

Fördelar:

  • Reducerade kostnader - mindre plats tas upp pga den integrerade kranen
  • Ökad produktivitet - snabbare råtkomsttider och plockhastighet
  • Ökad säkerhet och ergonomi 
  • Hela systemet, inklusive kranen, kan enkelt installeras och flyttas

 
OK