Componenter

Intelligent lagring av högsta kvalitet

Shuttle XP ger högsta möjliga kapacitet på minimal golvyta tack vare att utnyttja befintlig takhöjd maximalt och lagra godset med endast 25 millimeters mellanrum. Med hjälp av Optiflex-teknologin och en elektronisk höjdmätning kan varje enskilt hyllplan lagras mycket komprimerat.

 

Denna teknologin gör det möjligt att effektivt lagra gods med olika höjder – allt från minsta skruv till kartong eller pall – i en och samma hissautomat. För att ge personalen bästa möjliga säkerhet är automaten utrustad med ett antal säkerhetsdetaljer. Detta omfattar bland annat en snabbport i varje plocköppning och fotoceller placerade vid plocköppningen för att övervakar hela arbetsytan.

 

Extraktor

 

Components - Extractor

Extraktorn hämtar med hög hastighet fram valt hyllplan till hanteringsöppningen samt transporterar tillbaka det till en ledig lagringsplats. Detta kan aktiveras antingen via knapptryckning, scanning av streckkod eller kommando från lagerförvaltningssystem.

 

Automatisk snabbport

 

Components - Shutter doors

Automatiska snabbportar i plocköppningens bakkant är standard på Shuttle XP. Dessa fungerar som ett extra personskydd men reducerar även ljudnivån samt ser till att godset förvaras rent och dammskyddat.

 

L-profilerade hyllbärare

 

Components - L-profiles in the access opening

The side walls of the access opening are fitted with L-profiles, allowing several trays to be positioned in the access opening (double-access handling). In addition, the working position can be individually adjusted to the height of the operator.

 

Hela plocköppningens sidoväggar är utrustade med L-profilerade hyllbärare så att flera hyllplan kan presenteras i plocköppningen (double-access handling). Arbetshöjden kan ställas in beroende på operatörens längd.

 

Ljusridå för personskydd

 

Components - Safety light barrier

Säkerhet för operatör och gods! Bryts säkerhetsljusridån stannar alla automatens rörelser omedelbart.

Applikationer:
  • Orderplockning
  • Batchplockning
  • Konsolidering
  • Sortering
  • Påfyllning
Broschyr: Shuttle XP
 
OK