Kardex Remstar Shuttle XP

8 anledningar till att välja Shuttle XP

1.

Platsbesparing / fullt nyttjande av takhöjden

Spara upp till 85% golvyta tack vare de nästan oändliga möjligheterna att lagra hyllorna på, med intervaller på bara 25 millimeter.

2.

Mindre bemanning

Varorna levereras automatiskt till operatören, vilket sparar tid som annars spenderas på att gå runt och leta. Med tillvalet av Pick-to-Light-system (LED) visar var, vad och hur mycket som skall plockas, vilket garanterar en mycket hög plockeffektivitet.

3.

Ergonomisk design

Operatören behöver inte längre klättra, böja eller sträcka på sig för att nå lagrat gods. Shuttle XP  fungerar enligt gods-till-person principen: artiklarna levereras automatiskt till den ergonomiskt utformade plocköppningen och hyllplanen kan anpassas till individuell hanteringshöjd.

4.

Ökad säkerhet

Shuttle XP ger full kontroll på alla hyllplan. Man kan enkelt ange vem som ska ha tillgång till vilka hyllplan och följa upp vem som hanterat specifika hyllor. Den automatiska porten i bakkanten av plocköppningen skyddar både personal och gods och ljudustläpp reduceras avsevärt.

5.

Precision

Integrerade Pick-to-Light-system, streckkodsläsare och mjukvarugränssnitt ger maximal precision. Anslutningen till rullbanor, robotlösningar eller lyftanordningar garanterar en bekväm och smidig hantering.

6.

Flexibilitet

Varje hyllplan kan programmeras individuellt, enligt operatörens krav. Både last och sektion kan anpassas: långsam körning för känsligt gods, högfrekventa artiklar kan lagras nära plocköppningen i den „gyllene zonen“, åtkomstbegränsning variabel för varje hyllplan, lagring av hyllplan med olika viktkapaciteter i en och samma automat och mycket mer.

7.

Modularitet

Tack vare den modulbaserade konstruktionen kan hissautomatens höjd snabbt och kostnadseffektivt anpassas till förändrade behov.

8.

Pålitlighet

Shuttle XP hissautomater utmärker sig med mycket gods driftsstabilitet. Oavsett om det gäller design, tillverkning, montering eller service bevisar Shuttle XP varje dag varför den hör till de ledande produkterna inom sitt område.

Fördelar:
  • Snabbare åtkomsttider
  • Ökning av varuomsättningen
  • Mer lagringsutrymme på mycket liten golvyta
  • Exakta lagersaldo tack vare integration med ERP-system
  • Större säkerhet och skydd för operatörerna
  • Ökad ergonomi
  • Modulär och skalbar
Broschyr: Shuttle XP
 
OK