Kardex Remstar Shuttle XP

7 egenskaper av hög kvalitet

Konstruktionsmerkmale
Peka på en siffra för mer information

1. Access opening with automatic shutter doors2. Optiflex technology3. Integrated weight management4. Toothed belt drive5. Trays in different load classes6. Ergonomic access opening7. Future-proof designe

1. Plocköppning med automatiska snabbdörrar

Ökad säkerhet både för operatör och gods. Lägre ljudnivå. Möjlighet för automaten att förarbeta orderplockning - operatören plockar från ett hyllplan medan nästa hyllplan står förberett innanför dörrarna. Allt för att förkorta väntetiderna.

2. Optiflex - Automatisk höjdoptimering

Befintlig lagringsutrymme i hissautomaten utnyttjas optimalt genom att höjden på de lagrade varorna skannas för att säkerställa maximal komprimering av lagret.

3. Integrerad viktkontroll 

Hyllplanens och hela hissautomatens vikt kontroleras automatiskt genom motståndsavkänning för att förhindra överbelastning.

4. Kuggremsdrift

Kuggremmen ger en hög körhastighet vilket dessutom resulterar i snabb tillgång till gods, låg ljudnivå och en högre driftsäkerhet.

5. Hyllplan med olika belastningsklasser

I en och samma hissautomate kan hyllplan med olika lastkapacitet hanteras – på så sätt reduceras investeringar och garanteras en permanent och flexibel drift.

6. Ergonomisk hanteringsöppning

Konsolerna som är monterade i hanteringsöppningen möjliggör individuell inställning av arbetspositionen beroende på personalens längd. Dessutom kan två hyllplan tas emot samtidigt i en hanteringsöppning. Med hjälp av fördjupningen i golvnivå kan operatören komma närmare och arbeta ergonomiskt. 

7. Framtidssäkrad konstruktion

Hissautomatens höjd kan förändras snabbt och enkelt för att anpassas till nya förutsättningar.

Varje hissautomat från Kardex Remstar kan konfigureras för att vara helt kompatibel med ert system.

Tillval:
 • LED/laserpekar
 • Alfanumerisk eller matripositionsdisplay
 • Kvittenslist
 • ESD-design

 • Automatiskt hyllplansutdrag
  • Manuellt hyllplansutdrag
  • Transportvagn
  • Svängarm för styrenhet

 • Dubbel/flertals åtkomst
 • Hyllåsmekanism
 • Användaradministration
 • Logicontrol® 200 enhetskontrollsystem
 • Fabriksmonterad kran
 • Särskilda hyllplan för palllagring
 • Hyllutdrag för gaffeltruck
 • Upp till sex hanteringsöppningar per enhet
 • Hantering med gaffeltruck framför enheten
 • Vertikala fotoceller för övervakning av öppningen
 • LED-positioneringsindikering
 • Vario positionsindikering
 • TIC-matris
 • Hjälpsystem
 • Vägningssystem
Broschyr: Shuttle XP
 
OK