Alternativ

Ännu mer effektivitet på lagret

Kardex Remstar Shuttle XP är extremt flexibel tack vare mängden olika alternativ som kan integreras antingen före eller efter installationen. Serien har ett brett utbud av valfritt tillgängliga komponenter. Därför kan Shuttle XP anpassas individuellt för att möta de mest varierande kraven och konfigureras så att den alltid lever upp till de nödvändiga parametrarna i lageret.

 

Förutom streckkodsavläsare och pick-to-light-teknik, inkluderar tillvalsutbudet automatstyrda fordon, rullbanor, RFID-teknik, individuella mjukvarulösningar och mycket mer.

 

Byggnation på utsidan

 

Installation outside buildings

Är takhöjden i befintlig fastighet för låg finns det möjlighet att bygga ett torn på utsidan som Shuttle XP placeras i. Ett hål tas sedan upp i väggen för att betjäna hissautomaten inifrån befintlig fastighet.

 

Manuellt/automatiskt hyllplansutdrag

 

Manual/automatic tray extraction device

Hyllplansutdraget förenklar hanteringen av tungt och skrymmande gods som behöver flyttas med hjälp av en lyftanordning. Hyllplanet körs ut och placeras framför hissautomaten för lastning och lossning. Detta kan sedan t.ex. lastas på en transportvagn för säker och enkel hantering.

 

Installation genom flera våningar

 

Installation over several floors

Hissautomaterna kan gå genom flera våningsplan och utrustas med upp till totalt sex plocköppningar fördelade på både fram och baksidan av maskinen. Mezzanine golv kan installeras för att göra det möjligt att arbeta från fl era hanteringsöppningar samtidigt - till exempel inleverans på ena sidan och plockning på den andra.

 

Dual-Tray

 

Shuttle XPmultiple

Med hjälp „DualTray“ kan arbetet ske på två nivåer i plocköppningen: En hylla placeras på första arbetsnivån i plocköppningen, sedan stängs snabbporten. Medan användaren plockar eller fyller på artikar, hämtar extraktorn nästa hyllplan i plockserien och står på vänt med det. Efter kvittens av det första körs nästa fram.

 

Pick-to-light

 

Pick-to-light

För att öka produktivitet, plockhastighet och plocksäkerhet kan Kardex Remstar erbjuda olika integrerade Pick-to-Lightlösningar: Shuttle-XP kan utrustas med positionsindikator, laserpekare, LED-pekare och kvittenslist i plocköppningen.

 

Streckkodsläsare

 

Bar code scanners

Streckkodsläsare kan enkelt integreras för att identifiera order, plockad artikel samt kvittens.

 

Rullbanor

 

Conveyor systems

För en snabb plockning och för en bättre konsolideringen av ordrarna kan plockzonerna förbindas med transportbanor. Godset transporteras automatiskt till plocköppning, läggs direkt i emballage och transporteras till nästa zon eller direkt till avsändning.

 

Lyfthjälpmedel

 

Manipulation and lifting equipment

Den enkla integrationen av lyftanordningar, kranar, gripare och robotar ger en ergonomisk hantering av godset.

Applikationer
  • Orderplockning
  • Batchplockning
  • Konsolidering
  • Sortering
  • Påfyllning
Broschyr: Shuttle XP
 
OK