Kardex Shuttle XPMultiple

Snabb och flexibel

Kardex Shuttle XPmutiple

Shuttle XPMultiple erbjuder större kapacitet med ett optimalt nyttjande av rummet och snabb hämtning. Systemet består av två eller flera bakom varandra oberoende, moduler. Det för transporter nödvändiga utrymmet reduceras med upp till 50 %.


Shuttle XPMultiple passar idealiskt, där det inte går att placera två enskilda system. Djupa och smala rum kan nyttjas optimalt. Antalet gångvägar minimeras tack vare en enda användaröppning.

Fördelar:

  • Ökning av lagerkapaciteten
  • Större produktivitet
  • Reducerad gång- och plockyta
  • Optimalt nyttjande av ogynnsamma lokaler
  • Framtidssäker

 

 

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30