Shuttle XP

Hissautomat för högfrekvent hantering

Shuttle XP är Lagerautomat i modulär konstruktion som arbetar enligt ”gods till person”-principen. Lagrets höjd nyttjas maximalt. Varje Shuttle XP kan användas antingen som ett fristående system eller byggas ut till ett ihopsatt system. Shuttle XP är en Hissautomat med nästintill obegränsad flexibilitet med en maximal höjd på 30 meter och en kapacitet på 60 ton.

 

Fördelar:

Snabbare orderhantering– Shuttle XP arbetar enligt ”gods till person”-principen. Det önskade hyllplanet körs till den optimala arbetshöjden. Shuttle XP sorterar varorna i optimerade sekvenser för att minimera maskinens körtider och ökar därmed plockhastigheten med faktor 4.

Ytbesparing –Shuttle XP har en hög kapacitet på liten yta. I jämförelse med konventionella metoder sparas ofta 80 % av golvytan.

Tidsbesparing – Inom några sekunder finns varan hos medarbetaren, oberoende av var i systemet den lagras.

Arbetarskydd – Enligt HSE-riktlinjerna ska personalen helst arbeta med automatiserade arbetsprocesser istället för med manuella för att undvika hälso- och säkerhetsrisker. Användning av Shuttle XP reducerar manuella, kroppsligt ansträngande arbetsmoment med upp till 80 %.

Godsskydd –Shuttle XP skyddar varorna mot damm och obehörig åtkomst. Den är utrustad med dörrar som kan låsas inifrån och som tillval går det att säkerställa åtkomsten med en PIN-kod. Den är även försedd med brandskydd, exempelvis en temperaturkontroll.

Ladda ner broschyren

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan för att starta nedladdningen