Kardex Shuttle XP 1000 pallhantering

Använd Shuttle XP 1000 för lagring av hela pallar

Specialdesignade brickor ger det enklaste sättet att lagra pallar.

De specialdesignade hyllorna gör att du kan lagra pallar på enklast möjliga sätt.

 

Kundens krav: 

 • Minskning av lagrings- och produktionsgolvytan
 • Snabbare åtkomst till lagrade varor
 • Färre plockfel
 • Minskad gångtid
 • Förbättrad säkerhet och ergonomi för produktions- och lagerpersonal

Lösning:

Kardex Remstar har en applikation där Euro-pallar kan med truck lastas in direkt och enkelt på ett särskilt hyllplan avsett för pallhantering. En centreringsenhet centrerar  pallarna något lägre än hyllväggarna på hyllplanet. Pallar lagras kortsideshanterade:

 • En pall kortsideshanteras på ett hyllplan 1 250 x 1 270 mm
 • Två pallar kortsideshanteras sida-vid-sida på ett hyllplan 1 850 x 1 270 mm

 

Ett hyllplansutdrag för truckhantering är också en del av denna lösning. Logicontrol 200 kan användas för att hantera pallagringen.

 

FunktionFördelVinst
Specialhyllor för pallagring

Bidrar till besparing av golvutrymmet och ökad lagringskapacitet jämfört med traditionell pallställ
Den frigjorda golvytan kan användas för andra ändamål
Det är inte längre nödvändigt att använda höglyftande truckar

Minskade kostnader
Specialhyllor för pallagring

Ökar effektiviteten med minst 50 % genom principen ”gods till person” – kortare transporttid i lagret och snabbare plockning av lagrade varor
Färre plockfel

Ökad produktivitet
CentreringsenhetMöjliggör snabb och enkel lagring av pallar på hyllanÖkad produktivitet
Hyllplansutdrag för truckhanteringFörbättrad säkerhet och ergonomi för produktions- och lagerpersonalÖkad flexibilitet
Shuttle XP 1000 passar bl.a. för att lagra:
 • Stora tunga verktyg
 • Reservdelar
 • Pallar
 • Smågodshantering