Kardex Remstar Shuttle XP 1000 med kranapplikation

Använd Shuttle XP 1000 med den fabriksmonterade kranen för hantering av tungt gods

Den integrerade kranen förenklar och snabbar upp hanteringen av tungt gods.

Den integrerade kranen förenklar och snabbar upp hanteringen av tungt gods.

 

Kundens krav:

  • Minskning av lagrings- och produktionsgolvytan
  • Snabbare åtkomst till lagrade varor
  • Färre plockfel
  • Minskad gångtid
  • Förbättrad säkerhet och ergonomi för produktions- och lagerpersonalLösning:

Kardex Remstar har en applikation där tungt gods kan lagras/plockas på/ från Shuttle XP 1000 hyllor med hjälp av en fabriksmonterad kran. Kranen styrs elektriskt och är monterad på Shuttle XP 1000 bärande konstruktionen. Den sträcker sig längre ut än hyllplansutdragsenheten för att kunna hantera tungt gods framför enheten. Applikationen finns för alla hyllplansstorlekar.

 

Ett hyllplansutdrag för truckhantering är också en del av denna lösning. Logicontrol 200 kan användas för att hantera pallagringen.

FunktionFördelVinst
Fabriksmonterad kranAnvändning av externa kranar är inte längre nödvändigt. Detta bidrar till besparing av golvutrymmet  – ekonomisk användning av tillgängligt utrymme med optimalt utnyttjande av höjden
Den frigjorda golvytan kan användas för andra ändamål.  Krävs inget särskilt fundament för svängkranen.
Minskade kostnader
Fabriksmonterad kran

Integrerad kran som alltid är tillgänglig vid behov, sparar tid vid lagring och plockning av lagrade varor
ökar effektiviteten med minst 50 % genom principen ”gods till person” – kortare transporttid i lagret och snabbare plockning av lagrade varor
Minskning av plockfel

Ökad produktivitet
Fabriksmonterad kran + Shuttle XP med hyllpanSnabb och enkel lagring av tungt gods på hyllplan. Ingen förlorad höjd vid lagring av tungt gods utan pallarÖkad produktivitet
Fabriksmonterad kran + 100% hyllplansutdragFörbättrad säkerhet och ergonomi för produktions- och lagerpersonalÖkad flexibilitet
Fabriksmonterad kranMan kan utan problem ta bort hela systemet inklusive kranen.  Kräver inget specialfundamentÖkad flexibilitet
Fabriksmonterad kranInköp från en leverantör (Kardex Remstar) minskar det administrativa arbetet vid beställning Reducerade kostnader
Shuttle XP 1000 passar bl.a. för att lagra:
  • Stora tunga verktyg
  • Reservdelar
  • Pallar
  • Smågodshantering

Crane Handling
Shuttle XP 1000