Volvo Truck Center frigjorde 95 % golvareal med Kardex lagerautomater!

Volvo Truck Center Oslo är huvudverkstad för Volvo lastbilar och bussar i Oslo-området. De har lokaler i utkanten av Oslo, har 40 verkstadsplatser för lastbillar och bussar, samt ett omfattande reservdelslager. Volvo önskar att erbjuda sina kunder bästa möjliga förutsägbarhet och effektivitet och en fungerande reservdelslogistik är därför helt avgörande.Skapade ytor med Lagerautomater

Volvo upplever stark tillväxt och var i behov av fler kontorsplatser. Ett alternativ till att bygga ut var att komprimera lagret. Tillsammans med Kardex såg man fort att med lagerautomater kunde man både frigöra nödvändig plats till kontor och samtidigt få bättre kontroll på reservdelslogistiken.

Alla reservdelar var tidigare lagrade i hyllställ på två plan med en entresollösning på totalt 630 m2. De allra minsta delarna lagrades i lådor. Tillsammans med Kardex blev lagret analyserat och en ny optimal lösning utarbetades. Samtliga smådelar fick plats i en Kardex Megamat RS 350 paternosterverk. De större delarna hanteras i en Kardex  XP Shuttle hissautomat.  Entresolen blev demonterad och godset som tidigare var lagrat på 630m2 får nu plats på endast 17m2. Volvo Truck Center har utnyttjat den frigjorda ytan till flera kontor och lönsamheten jämnfört med att hyra extra kontor eller bygga ut är formidabel.

Lösningen med Lagerautomater består av:

  • Ett  paternosterverk som är 6810mm högt och 3475 mm bred. Den är inredd med 480 hyllor och 1740 plastlådor vilket tillsammans ger 7700 lagerplatser.  Detta ger tillsammans 190m2 lagerplats, eller 18m3 lagervolym. Allt på en golvyta på endast 5,8 m2.
  • En hissautomat som är 3380 mm bred och 6950 mm hög. Denna är inredd med 54 hyllplan à 3050x864mm. 44 hyllplan som lastar 265kg styck och 10 hyllor för 460kg last. Detta ger tillsammans 141 m2 lagerplats på en golvyta på bara 10m2.

  • En TIC Matrix positionsindikator som visar artikelnummer, artikelinformation, antal artiklar som ska plockas/lagras in samt vilket djup och lokation i sidled artiklen ska plockas/lagras in. Detta säkerställer optimal plockprecision. 

Hela systemet styrs av Kardex mjukvara med ett standard gränssnitt mot Volvo GDS mjukvara.

Download broschyrer


 
OK