Vertikal buffertmodul accelererar plockning av smådelar

Kardex Remstar sätter standarder i internlogistik med en ny generation av lagringssystemI 2016 lanserar Kardex Remstar i  Sverige en ny generation av lagringssystem på marknaden. Den intralogistiska leverantören lägger till den vertikala buffertmodul produktfamilj till sin portfölj som börjar med Kardex Remstar LR35 lagerenheten. Den nya designen är kapabel att leverera utomordentlig hög prestanda vid plockning av smådelar. Efterfrågan på större dynamik, ergonomi och energieffektivitet inom internlogistik kan framgångsrikt mötas med Kardex Remstar LR35.


Kardex Remstar svarar på trenden mot bredare produktutbud , mindre batch storlekar, och 24-timmarsservice med LR 35 lagringssystem från den vertikala buffertmodul produktfamiljen. Produktinnovationen är en lösning för att plocka smådelar från lådor, kartonger och hyllor i små och medelstora lager. Enhetens design är en helt ny utveckling från Kardex Remstar. Den består av ett hyllsystem med en automatisk lådhantering, plockstationer och en egen logistikprogramvara. Kardex Remstar LR35 är lösningen för alla företag som är involverade i hanteringen av småvolymsorder inom maskinteknik, bilindustrin, den kemiska och farmaceutiska industrin och hela service- och underhållsverksamheten. Jämfört med andra vanliga lagerlösningar, såsom ett miniload system, utmärker LR35 sig i frågan om investeringskostnader (ROI på mindre än ett år), orderplockningseffektivitet, energieffektivitet och platsbesparing.


Bättre effektivitet tack vare ett innovativt påfyllnings koncept

Upp till 250 dubbla cykler per enhet är möjliga med den nya Kardex Remstar LR35. Omkring 500 orderrader per plockstation och timme kan uppnås med två eller flera enheter eller batchplockning. LR 35 kan utrustas med upp till fyra hanteringsöppningar eller plockstationer. I hjärtat av varje enhet finns en roterande plockstation. Lutad i en 20 graders vinkel är den ergonomiskt designat för att garantera en stressfri arbetsmiljö. Medan operatören plockar en order förbereder LR35 nästa låda och placerar den på backhyllan i plockstationen. Så snart plockningsprocessen är klar roterar plockstationen 180 grader och nästa låda är redo för plockning. Denna permanenta tillgång till varor håller väntetider på ett minimum.


Flexibel lagring  med en blandning av lastbärare

I Kardex Remstar LR 35 kan varorna lagras direkt i standardlådor eller på en hylla som är kompatibel med ett miniload-system eller ett transportband. Det finns inte längre någon tidskrävande ompackning. Hyllor, lådor eller kartonger av olika höjd kan också blandas och lagras tillsammans. Varje lastbärare kan hålla upp till 35 kg.


Energieffektiv design

Kardex Remstar LR35 är nyutvecklad från grunden och har en lätt design. Enheten består av ett hyllsystem med en mittgång i vilken en rörlig mast med roterande gripare lastar plockstationer på en minimal tid. Alla versioner av LR35 är baserade på samma komponenter och teknik. Minskning av antalet komponenter och användning av modern teknik garanterar inte bara skalbarhet av enheten, men sparar också betydande energimängder. LR35 förbrukar till exempel bara en tredjedel av energin jämfört med ett miniload-system. På grund av det behövs det inga system för energiåtervinning. Modern drivteknik, högeffektiva motorer och optimalt konfigurerade frekvensomriktare bidrar också till ett energisparande koncept. Förutom de miljömässiga fördelarna är Kardex Remstar LR35 också en mästare på integration. Den integreras sömlöst i befintliga processer och kan anpassas för att passa individuella byggnader och kopplas till den befintliga transportbandtekniken utan extra ansträngning. Transportbandanslutning kan monteras på framsidan, baksidan eller ändyta av enheten.


Ny mjukvaruarkitektur

Parallellt med utvecklingen av den nya produktfamiljen har arkitekturen av enhetens programvara också uppdaterats i linje med den senaste tekniken och hanteringskonceptet är ännu mer modern. Ny högpresterande hårdvara och ett kapacitiv pekskärm med hög upplösning tillåter snabb och ergonomisk hantering. Enhetens programvara är webbaserat och kan således användas med ett brett utbud av hårdvara. Nya och förbättrade funktioner innebär verkliga fördelar för användaren. Dessa inkluderar hantering av behållare, prioriterad lagring/plockning, möjlighet att justera hastigheten för varje låda och material samt användarens login via RFID.

 

 
OK