Test - Inseco byggde Hissautomaterna på utsidan och frigjorde hela den tidigare lagerytan

På Inseco är hissautomater monterad utanför byggnaden. På detta sätt har mer än 250 m2 frigjorts.Inseco

"Vi var trångbodda och ville inte flytta från våra lokaler" Vi var tvungna att antingen bygga ut eller göra om vårt befintliga hus. Vi intresserade oss ganska snabbt för lagerautomater och kom fram till att hissautomater skulle passa vårt breda produktsortiment av fästelement (bult & skruv) av både lätt & tungt gods perfekt. Problemet med våra lokaler var vår låga takhöjd, därför blev vi väldigt intresserade av idéen som Kardex representanten kom upp med - "varför inte bygga hissautomaterna  på utsidan och öppna upp en del av ytterväggen."  berättar Lars-Olof Gustavsson Inköpschef på Inseco.

 Vi kom snabbt fram till att ideal måtten på hissautomaterna skulle vara 1850x813x12.000 mm höga.  Vi tog in anbud från våra lokala byggfirmor och tog höjd för anskaffning av ytterligare 2 Shuttle verk.

Våra 2 Shuttle  verk är idag uppkopplade via Kardex egna software PowerPic 5000 mot vårt affärssystem IBS enterprice. Vi har inrett båda hissautomterna med Kardex SumoBoxar , en smart förvaring där Shuttle  verkens höjdoptimerings system kommer till sin rätt då SumoBoxen  går att bygga på höjden vart efter våra behov ökar.Vi delar upp Boxen i lämpligt stora fack med hjälp av SumoBoxens  transparanta avdelare. Att sen boxen är gjord av recyclat material ser vi bara som ett självklart val i vår strävan efter bättre miljöval.

Vidare så är hissautomaterna  utrustade med djup och sidledsindikator som berättar för oss vart vi dels skall lagra in godset och vart vi skall plocka.

Tidigare så hade vi ca 250 kvm hyllställ och ägnade alltför mycket spill tid, som gick åt till att gå till materialet - nu kommer godset till oss. Ytbesparingen blev enorm! Hissautomaterna själ endast totalt 12 kvm golvyta av den nya byggnaden och 0 kvm av vår befintliga lokal.

Våra opertörer uppskattar även ergonomin i att slippa sträcka/böja sig efter material som de tidigare hyllställen krävde. Vi säkerställer med den smarta dörrkonstruktionen i bakre hanteringsöppningen renare gods till våra kunder.

Idag har vi lagervärde på ca 1 miljon kr/automat och fyller ständigt på med mer plock i automaterna.

Download broschyrer


 
OK