SMD hantering blir enklare

Programvaran Smartpick 5200 från Kardex Remstar optimerar processer inom elektroniktillverkningOavsett vilken bransch man är verksam inom: bilindustrin, flygindustrin, medicinsk teknologi, kanske mekanik eller någon annan sektor så blir behovet av elektronik allt större. Kardex Remstar, leverantören av interlogistisk teknologi, har utvecklat ett mjukvarupaket speciellt för elektroniktillverkning. Smartpick 5200 gör processer mer flexibla, ökar produktiviteten och skapar en bättre kostnadseffektivitet.


Orderstyrd plockning av matningsvagnar innehållande SMD-rullar spelar en avgörande roll för ett felfritt och effektivt montage av så kallade ”Surface Mounted Devices” förkortat SMD, som involverar många små komponenter. Med den nya Smartpick 5200 programvaran från Kardex Remstar kan både uppströms och nedströms  processer i elektroniktillverkning - såsom lagring av SMD-rullar, hämtning, plockning av vagnar och återlämning av överflödigt material till lager efter plockorder, organiseras på ett mer produktivt och kostnadseffektivt sätt.  Programvaran tillåter också en snabb konvertering av SMD linor utan tids- eller materialförlust. Olika system för lagring och hämtning såsom paternosterverk och hissautomater tillverkas och marknadsförs av Kardex Remstar för användning med den applikationsspecifika programvaran.


Returnera komponentrullarna snabbt och enkelt
Programvaran Smartpick 5200 är baserad på den senaste versionen av Power Pick Global (4.0). Förutom standardfunktionerna som finns på Kardex eget lagerhanteringssystem innehåller paketeringen bl.a. ett speciellt hanteringsverktyg för SMD-rullar, batch- och serienummer hantering, historik och dokumentation, kostnadsställe, lägsta lagringsvolym och mycket mer. Framförallt gör hanteringsverktyget för SMD-komponenter elektroniktillverknings processer enklare och mer transparent. För att bara nämna ett exempel ger systemet information om hur många komponenter från en hämtad SMD-rulle som används på en produktionslinje vid varje bestämd tidpunkt och hur många som fortfarande är tillgängliga för andra produktionslinjer. Rullarna med kvarvarande komponenter återförs till lagring utan att batch- eller serienummer behöver omfördelas. En effektiv hantering av batch- och serienummer hjälper kunder inom elektronikindustrin att säkra spårbarheten på sina produkter.


Marc A. Zenses, chef för Solution/Production Management på Kardex Remstar sammanfattar: ”Med Smartpick 5200 kan processer inom elektroniktillverkning förenklas och accelereras, lagringsutrymme kan sparas och plocksäkerheten ökas till 99%”.


Applikationspecifika mjukvarulösningar
Lagerhanteringssystemet Power Pick Global 4.0 är mycket flexibelt och täcker  flertalet användningsområden från produktion till lager och logistik. Förutom Smartpick 5200 som riktar sig till elektroniktillverkning, finns mjukvaran även med Cleverstore 1000 för enkel lagring, åtkomst och inventering av artiklar eller med Smartpick 6000 för högeffektiv varuförflyttning som inkluderar en variation av strategier innehållande bl.a. batchplockning och simultan in- & ut-lagring av flera operatörer. Alla mjukvarupaket kan fritt uppdateras. Om en kund behöver en extra funktion kan dom få det utan att behöva uppgradera till nästa paket. ”Eftersom vår mjukvaruexpertis finns inom Kardex kan vi se till våra kunders unika behov med stor flexibilitet och samtidigt erbjuda mycket kostnadseffektiva lösningar”, informerar Marc A. Zenses. Det är inte bara de automatiserade lagersystemen från Kardex Remstar som kan kontrolleras och styras av Power Pick Global 4.0. Andra lagersystem såsom statiska hyllor kan såklart ingå och kontrolleras av mjukvaran.

More information:
SMD hantering blir enklare 241 KB
 
OK