Smart lagring av verktyg

Kardex Remstar har utvecklat sin portfölj för optimerad lagring och verktygshantering. Det finns nu ännu flera sätt att garantera en säker och platsbesparande lagring av verktyg i hissautomaten Shuttle XP så att de är lätt tillgängliga vid alla tidpunkter. Detta innebär att metallarbetare, verktygstillverkare och företag som arbetar inom fordons- och tillverkningsindustrin kan organisera sina intralogistiska processer mer effektivt.Olika verktyg gjorda av plast, metall eller trä finns nu tillgängliga som tillåter en optimal användning av utrymmet inuti hissautomaten Shuttle XP, både när det gäller djup och höjd. Sortimentet omfattar plastlådor för kompartmentaliserade hyllplan, verktyg med justerbara hållare och särskilda individuella avdelarsyste

 

Centralt och lättöverskådligt
Vid tillverkande företag lagras ofta verktyg i olika typer av lådor som hålls i olika verktygsskåp placerade i hela produktionshallen. Reformerings-, flisnings- och fräsverktyg för maskinverktyg måste lagras på ett sätt som möjliggör effektiv inrättande och byte av verktyg inom tillverkningsprocessen. Shuttle XP från Kardex Remstar representerar en central lösning på vilka verktyg av olika storlekar, vikter och geometrier kan lagras rätt vid maskinverktyg eller i ett centralt verktygsbutik. Hissautomaten ger skydd mot damm, smuts och skador. Åtkomstskydd är möjligt för kvalitetsverktyg. Gods till person principen hjälper anställda att inte behöva gå runt och minskar plocktid med minst 50 procent.

 

Gränssnitt med andra system
Kardex Remstars egen mjukvara Power Pick Global (PPG) har alla grundläggande funktioner som finns i lagerhanteringsprogramvara. Den kan ställa in lagringsstruktur, ta hand om lagrings- och plockuppgifter, utföra lagerhantering i realtid och även hantera verktygsfunktioner. Gränssnitt finns tillgängliga för att koppla systemet till befintliga mjukvaran för verktygshantering. Antalet felaktigt plockade objekt reduceras till praktiskt taget noll med hjälp av informationstavlor.

  

Kardex Remstar har installerat verktygslagersystem för en rad viktiga kunder, inklusive Hartensteiner, Spreng (båda baserade i Österrike), Cameron USA, Henke Beschläge och Paul Horn (båda baserade i Tyskland). Med det nya utbudet av produkter vill Kardex Remstar ytterligare stärka sin kompetens inom verktygsförvaringen.

More information:
Smart lagring av verktyg 69 KB
 
OK