Machinery

Komponenter, reservdelar och verktyg – alltid säkra, alltid inom räckhållKundanpassade lösningar för lagring, buffertlagring och plockning av material


Ett ständigt växande variation av verktyg och delar, ständigt föränderliga marknadskrav och onkurrenstrycket kräver mer fl exibla processer. Maskin- och metallteknik behöver lösningar som är exakt anpassade till arbetsprocesser för att säkerställa fl exibilitet och lönsamhet. 


Maximalt lagerutrymme

System från Kardex Remstar erbjuder lagringslösningar med hög densitet och kan minska behov i golvyta upp till 85 %. På så sätt skapar vi gott om plats för ditt lager.


Buffertlagring för produktion
Våra system möjliggör en tät buffertlagring av komponenter och reservdelar under varje steg av produktionsprocessen. Material kan behållas på buffertlager när som helst så länge det behövs för att säkerställa att du driver din anläggning med maximal effektivitet.


Lagring av olika material

Moduluppbyggnaden av våra dynamiska söksystem kan enkelt anpassas till förändrade företagskrav. Det är alltid möjligt att ställa om hyllor och hyllplan för att maximera lagerdenistet.


Logistik är nyckeln till framgång
Bättre effektivitet, ännu bättre service och högsta kvalitet – till lägre kostnader?


Lagring, buffertlagring och tillförande material, reservdelar och verktyg: genom det perfekta samspelet mellan alla intern och inkommande logistikprocesser kan du nå betydande ekonomisk potential med Kardex Remstar. Vi kan erbjuda dig kompletta lösningar och rådgivning, vilket kommer att resultera inte bara i att spara plats vid lagring och produktion, men samtidigt kommer också processäkerhet och öppenhet att öka. Våra system garanterar maximal tillgänglighet med minimala lager- och transportkostnader.


Läs mer

More information:
Machinery 2 MB
 
OK