Lagerautomater ger effektivare lager

I takt med att den externa logistiken bland företag blir mer effektiv riktas nu blickarna internt. Med automatiserade lösningar som lagerautomater kan effektiviteten öka mångfalt och stora vinster uppnås, ekonomiska som tidsmässigt.Nu fokuserar alltfler företag på den interna logistiken för att göra verksamheten mer effektiv. Ett sätt att effektivisera är genom att använda sig av tre olika slags lagerautomater; hissautomater, paternosterverk eller horisontal karuseller. Samtliga tre modeller är enligt principen goods-to-man.                                                                                                  

Våra säljare Johan Wingård and Mats Åberg berättar mer om våra lösningar:

http://www.tematransport.se/lagerautomater-ger-effektivare-lager/

 
OK