Kontrollerade miljöer inom Kardex Remstar lagringssystem

Kardex Remstars lösningar för kontrollerade miljöer säkerställer att lagrat gods hålls inom fastställda gränsvärden. Med applikationer för temperaturkontroll, renrum och torra rum har Kardex Remstar dynamiska lösningar kapacitet att styra processer och öka produktiviteten även i krävande miljöer.Kardex Remstar har utvecklat branschspecifika lösningar som exempelvis temperaturkontrollerade enheter, renrumsenheter och enheter för torra miljöer. Kardex Remstar dynamiska lösningar gör det möjligt att snabba upp interna logistiska processer och öka produktiviteten inom dessa områden.


Förvaring vid konstanta temperaturer


Många lagrade varor är känsliga för temperaturförändringar. Exempel på dessa kan vara frysta matvaror, sjukvårdsmaterial och läkemedel eller elektroniska komponenter som alla kräver förvaring under kontrollerade förhållanden. Både hissautomaten Shuttle XP och paternostern Megamat RS kan utrustas med ett integrerat luftkonditioneringssystem för att hålla rätt temperatur och luftfuktighet för de lagrade varorna. Kardex Remstar lagerautomater klarar att hålla en given temperatur mellan -25 till +65 grader Celsius i standardutförande. En modell av paternostern Megamat RS är specifikt utvecklad för lagring av blodreserver vid -30 grader Celsius.


De vanligaste applikationerna är processteknik (60 grader Celsius), lagertemperatur (20

grader Celsius), kylskåp (+5 grader Celsius) och frys (-25 grader Celsius).

Två täta dörrar, en framför och en bakom hanteringsöppningen, bildar en luftsluss som minimerar extern exponering till den inre miljön i systemet. En av dörrarna är alltid stängd vilket effektivt begränsar luftutbytet under inlagring och plockning. Den temperaturkontrollerade miljön ryms inom enheten och kräver minimal golvyta och minimala driftskostnader.


Renrumslösningar för en partikelfri miljö


De flesta tillverkare av halvledare, sjukhus och läkemedelsföretag, behöver system för lagring i renrumsmiljö. Oavsett om det är för sterila instrument i operationssalen eller partikelfria komponenter för halvledareproduktion erbjuder Kardex Remstar renrumslösningar i enlighet med ISO 14644 standard som omfattar renrum klass 5 till 8 (eller klasser 100 till 100.000).


För att hålla partikelmängden så låg som möjligt är exempelvis Shuttle XP utrustad med rullbrickor istället för skjutreglerade brickor. Rullbrickor alstrar Inte damm eller partiklar som skjutbrickor gör. I båda lagringssystemen, hissautomater och paternoster, säkerställer kontrollerade luftströmmar att renrumsmiljö upprätthålls inne i maskinerna.


Torra lösningar sparar resurser och kostnader


Med ett särskilt fokus på halvledarindustrin har Kardex Remstar utvecklat det dynamiska systemet för lagring och plockning i torra rum miljö med en relativ luftfuktighet vid eller under 5 procent. Förutom ett tätningssystem och en luftsluss i hanteringsöppningen är ett speciellt avfuktningsaggregat utvecklat för lagerhissen Shuttle XP och paternostern Megamat RS. Med låga driftkostnader kan Kardex Remstar erbjuda effektiv lagring i kontrollerad miljö på minimal yta.


Lösningarna för speciella klimatförhållanden har utformats som standardprodukter och kan enkelt anpassas för att möta individuella och unika kundbehov. Lösningarna säkerställer att varorna lagras inom de parametrar som krävs. Med applikationer för temperaturkontroll, renrum och torrt rum, har de dynamiska lösningarna från Kardex Remstar kapacitet att styra processer och öka produktiviteten i ert företag.

 
OK