Kardex lösningar inspirerar Lekolar ABInnan sommaren fick Kardex kund OEM Automatic ett besök från Lekolar AB, 40 personer som åkte 25 mil för att titta på en logistikcenter utrustat med Kardex Shuttle hissautomater. De valde att besöka OEM Automatic för att få inspiration och insikt i hur de har effektiviserat deras logistik med hjälp av Kardex Remstar lösningar. Lekolars logistikchef, Staffan Ekdahl, hade vid ett tidigare tillfälle besökt OEM Automatic tillsammans med Kardex och blivit väldigt imponerad över kvaliteten och effektiviteten i deras logistikprocesser. Eftersom de själva står inför en modernisering av sin logistik, ville Staffan visa dessa för sina anställda. Enligt OEM Automatics logistikchef har dem fått mycket beröm av besökare för att det är så rent och snyggt. Själva har de ett mål att ha logistikeffektivisering som en livslång förbättringsprocess.
 
Lekolar AB planerar att dra igång deras eget logistikprojekt i januari 2014 och blir en ny Color piking referens för Kardex Remstar. 

 
OK