Invigning av Martin & Serveras nya lager

Den 29 mars invigde Martin & Servera sitt nya lager i Enköping. Anläggningen på 36 000 kvadratmeter (varav 29 300 kvadratmeter lageryta) ersätter två äldre anläggningarna i Årsta och Västerås.Enköpingslagret är en viktig investering för Martin & Servera för att bibehålla positionen som marknadsledare på restaurangmarknaden. För att optimera lagerhanteringen av restaurangutrustning, har de valt att installera 3 stycken Kardex Remstar Shuttle XP. 


Sortimentet av restaurangutrustning består av 4.500 lågfrekventa artiklar. Dessa var tidigare utspridda på 5 nivåer vilket gjorde det svårt att hålla en god effektivitet. Genom att samla i hissautomater de varor som lagrades på nivå 4 och 5, kan de nu spara tid och plats samtidigt som de ökar plocksäkerheten, tack vare korrekt inlagring och skärmar som tydligt visar vilka artiklar som skall plockas.


- Automatiseringen medför även en bättre arbetsmiljö och skonammare plock för lagerpersonalen, säger Magnus Schultz, Chef Logistikutveckling och analys. Plockarna slipper hämta varor i höga ställage som både är fysiskt krävande och kan innebära en viss risk. Nu leveras godset istället till personalen i ergonomisk plockhöjd. 


För att rymma sortimentet och dess många smådelar, är hissautomaterna inredda SumoBoxar. Detta ger en stor flexibilitet eftersom inredningen inte är fast utan kan ändras efter hand för att passa kommande behov.


     Mer om information

Martin & Servera - pressmeddelande

Shuttle XP - produktinformation

SumoBox - inredning

 
OK