Intervju: Programvaran spelar en helt avgörande roll i orderplockning

Fredrik Andersson, Software Consultant på Kardex Sverige AB, beskriver potentialen som erbjuds av programvaran.Trenden mot individualisering fortsätter och med det medföljer differentiering och mångfald av produkter och tjänster som erbjuds. Denna utveckling presenterar logistikbranschen - och särskilt när det gäller orderplockning - med stora utmaningar. Fredrik Andersson, Software Consultant på Kardex Sverige AB, beskriver potentialen som erbjuds av programvaran här.

 

Vad kan programvara göra för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och öka flexibiliteten på lager när det gäller orderplockning?
Fredrik Andersson: På lager konfronteras vi med nyckelfrågor så som att spara utrymme, öka genomströmningen och garantera plockkvalitet. Sådana uppgifter kan inte åstadkommas utan programvaran eftersom vi har som mål att göra dem kostnadseffektiva.

 

Kan du förklara det lite mer i detalj?
Fredrik: Låt oss ta ett exempel med dynamiska lager- och plocksystem. Före lagring av varor på sådana maskiner identifierar mjukvaran ett hyllplan för vilken höjden passar bäst till artikeln som ska lagras. Det gäller också genomströmning och kvalitet, där automatiserad övervakning och oderplockningssystem hjälper. Mjukvarustödda lösningar förbättrar dessutom säkerheten och pålitligheten.

 

Vad bekymrar företag mest inom intern logistik?
Fredrik: De befinner sig alla i en kontinuerlig optimeringsprocess där frågan om integration är mycket viktig eftersom de bara kan optimera hela processen om alla delprocesser hänger ihop. Utöver detta, är de som ansvarar för driften på väg bort från isolerade lösningar. På motsvarande sätt, nya lagerhanteringssystem (WMS) måste ha gränssnitt som fungerar med de gamla systemen. WMS-programvaran är ansluten till ERP-system, men också till tekniken som används i lager- och plocksystem. WMS-programvaran länkar alltså två världar – ERP-styrning och traditionell lagring.

 
Ett växande antal av enskilda och små order tas emot av orderplockare. Vilka strategier kan hjälpa till här?
Fredrik: Vi svarar på effekterna av detta förändrade beställningsbeteende bland slutkunder och i industrin med många olika lagertekniker, programmoduler och orderplockningsstrategier. Batch-plockning, till exempel, konsoliderar flera order i en batch så att plockare kan spara tid genom att plocka dem en efter den andra. Med multi-user-plockning stödjer vi strategier som involverar flera plockare som flexibelt delar arbetet vid en plockstation under högtrafik. "Fast Parts Delivery" applikationen har också varit tillgänglig ett tag och har fördefinierade, skalbara lösningar särskilt för lager- och distributionssektorn.

 

Kardex Software GmbH har utvecklat Power Pick Global WMS själv. Vad kan detta programpaket göra?
Fredrik: Det är en del av den nya mjukvarugenerationen. Ett utvecklingsteam spritt över hela världen arbetade med detta, så att de kunde ta hänsyn till landspecifika funktioner. Power Pick Global visar sin verkliga styrka inom orderplockningen, det vill säga allt som är relaterat till dynamiska lagerenheter och orderplockning. Dessutom omfattar WMS programvara hela kedjan med typiska kärnfunktioner såsom lagerstruktur, standard lagring och omlokalisering, inventering och plockning. Men programvarupaketet ger också extra funktioner såsom hantering av partinummer och serienummer, datummärkningshantering, möjlighet att lagra varor i mer än ett lager, kit hantering och så vidare. Den stödjer många olika avancerade enheter och har därför ett brett utbud av användargränssnitt.

 

Mellan vilka ERP-system har er WMS-mjukvaran gränssnitt?
Fredrik: Vi erbjuder inte bara flexibla gränssnitt mellan SAP, Microsoft Navision och Oracle, men även praktiskt taget alla andra affärssystem.

 

Tack för att du har pratat med oss!

 
OK