Intervju: Orderplockning i takt med världen

Människors beställningsvanor förändras radikalt i takt med de nya sociala trenderna. Det är därför controllers som arbetar inom distributionslogistik fokuserar alltmer på de tre kostnadsfaktorerna: material, människor och felprocent. I en intervju med orderplockning experten Johan Palm från Kardex Remstar, kommer han upp med nya strategier och olika scenarier och berättar om tekniker och lösningar.Johan, varför byter nu allt flera medelstora företag och controllers på stora företag fokus till distributionslogistik?
Johan Palm: Å ena sidan,  har de ansvariga tidigare inriktat sig på effektiviteten i affärsområdena såsom inköp, produktion och försäljning, men företagen uppnår bara blygsamma förbättringar här, även efter enorma ekonomiska investeringar. Å andra sidan, fram till nyligen var distributionslogistik fortfarande förknippad med den omoderna bilden av flitiga medarbetare som springer fram och tillbaka mellan statiska hyllor i reservdels- och leveranslager. Dock har denna syn förändrats radikalt under de senaste åren tillsammans med nya beställningsvanor.

  

Vad menar du med radikalt förändrade beställningsvanor?
Johan: Tills ungefär tio år sedan beställde kunderna i genomsnitt cirka tio artiklar per order. Trots att antalet beställningar har ökat med tillväxten inom onlinehandel och ökningen av varierande produktion av saker som till exempel bilar, har antalet artiklar per order sjunkit till bara två. Detta innebär att plockprocessen - uppdraget att sätta ihop en order som består av artiklarna från det totala produktutbudet - är mycket mer komplex. Med andra ord, plockarna måste behandla fem gånger så många order för att plocka samma antal artiklar som tidigare.
 
Så specialister i distributionslogistik behöver fem gånger så många anställda att uppnå samma effektivitetsnivå?
Johan: Det skulle vara ett alternativ, men det finns en mycket hög kostnadsfaktor, även om också oerfarna arbetare mycket snabbt kan lära sig att plocka order. Fram till nyligen,  frågade dock knappast någon sig själv hur mycket plockning av en artikel faktiskt kostar, men nu vill verkställande direktörer och controllers veta exakt vad det kostar. Utifrån dessa beräkningar väljer de en arbetskraft som kostar cirka 35.000 euro per plockare per år, eller effektiva orderplockningstekniker och lösningar. De kan också välja båda beroende på ordervolymen som ska hanteras.

   

Orderplockning påverkar väsentligt effektiviteten i distributionslogistik. Men Vilka faktorer krävs för en effektiv orderplockning?
Johan: Effektiv orderplockning är synnerligen beroende av plocktid per orderrad. Som allmänt känt, består detta av grundläggande tid, gångtid, plocktid, dödtid, och distributionstid, och skall naturligtvis hållas så kort som möjligt. Om vi jämför plocktid som behövs per order för statiska och automatiserade lagersystem, är gångtiden den största potentialen för att spara tid. Med statiska hyllor springer plockare överallt och går långa och ibland onödiga sträckor för att komma till rätt lagerplatser. Dynamiska lagersystem minskar avståndet för plockaren till ett minimum. Den tiden som sparas innebär att de har möjlighet att plocka fler order, vilket i slutändan leder till en total ökning i effektiviteten.

   

Hur ser dynamiska lagersystem ut? Och hur fungerar de?
Johan: Låt oss ta ett exempel med vårt horisontella karusellager(HoKa). Detta dynamiska lagersystem består huvudsakligen av en automatiserad karusell som fungerar som ett horisontellt paternosterverk. Det horisontella karusellagret arbetar enligt principen "gods till person". Detta karusellager är perfekt i alla situationer där företag vill lagra och plocka varor snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Samtidigt använder dynamiska lagersystemet optimalt det tillgängliga utrymmet. Hanteringsöppningen är placerad centralt på framsidan av maskinen och placeringen av flera maskiner i så kallade plockstationer ger plockare en snabb tillgång till de lagrade varorna på en minimal yta. Detta minskar gångtiden som oftast är nödvändig för personal som arbetar med ett vanligt hyllsystem.  I praktiken är deras gångtiden reducerat från cirka 65 procent till ungefär tio procent.

   

Man kan koppla in flera horisontella karuseller tillsammans i stationerna? Hur påverkar detta orderplockningen?
Johan: För närvarande kan man koppla in upp till sex maskiner tillsammans per plockstation. Fördelen är att alla horisontella karuseller som tillhör en station arbetar samtidigt. Detta innebär att plockpersonalen inte slösar bort tiden med att vänta på varor, utan kan kontinuerligt plocka dem. Dessutom kan de horisontella karusellerna kopplas till en lagerhanteringsprogramvara och olika optiska displayelement som gör orderplockningen säkrare, mer effektiv och flexibel.

   

Kan du ge oss några konkreta exempel?
Johan: Inom distributionslogistik beter sig företagen lite som skygga rådjur. Nästan alla arbetar med saken privat inom företaget, och ropar sällan från hustaken om sina projekt. När det gäller konkreta projekt kan jag nämna företag som Arno Werkzeuge, Mister Minit, Metabo,  Leclerc i Frankrike, Etra i Finland samt i Sverige två HoKa-installationer med extremt hög plockeffektivitet. 

  

Så hur ser ett riktigt scenario ut?
Johan: Våra kunder hanterar cirka 350 orderrader per timme och operatör. Detta innebär att de kan hantera upp till 3000 orderrader per timme beroende på antal stationer. Tidigare hade vi tre horisontella karuseller per station, men nu har vissa kunder upp till sex maskiner per station. Den höga produktionstakten som krävs när man har fullt upp har tvingat företagen att anställa två eller tre extra personer beroende på behov. Det beror på att många företag har händerna fulla vid vissa tider, men har mindre att göra på andra tider på dagen. Det är därför vi har utvecklat ett koncept med multi-user koncept som smidigt integrerar flera plockare när de har fullt upp. På så sätt balanserar vi med antalet plockare efter mängden orderrader som väntar på att plockas.

  

Var är trenden på väg när det gäller orderplockning?
Johan: Vi rör oss i nya spännande riktningar här. Förutom den statiska batchningen av flera order vid plockningen, börjar dynamisk batchning nu också etablera sig alltmer. Så snart plockaren är färdigt med en order, fyller nästa order kontinuerligt på batchen.
En vidareutveckling som varit i startblocken en tid är vår " Fast Parts Delivery " applikation, som är på väg in på marknaden med fördefinierade, skalbara lösningar speciellt för Warehouse & Distribution sektorn.

   

Tack för att du har pratat med oss!

 
OK