Fredriksons Verkstäder

Vi gick från att lagra material så här......

– Lagerautomater - På första parkett!Effektivisering med Hissautomater!

Vi har sparat ca 450 m2 i yta.

Tidigare plockade 1 lagerarbetare 1 plocklista till 1 montör i taget. De snabbaste av våra lagerarbetare snittade på 60 rader/timme ungefär. Inlägg av material på lagret sköttes av en annan person.

Idag plockar vi istället flera order samtidigt, inte bara till 1 montör i taget utan till flera olika montörer,  in-och utplock är inte längre separerade utan plockas av samma person.

Tidsbesparingen är svår att räkna ut då vi har ojämn beläggning vad gäller plockningen samt att vi jobbade på ett helt annat sätt förut.

Flexibilitet med Heissautomater!

Vad som är mer intressant för vår typ av verksamhet där intensiteten i plocket skiftar mycket är att kapaciteten går att öka på ett enkelt sätt och att man inte nödvändigtvis måste anställa fler eller köpa/hyra fler truckar vid uppgångarna utan kan bemöta dessa genom att dra upp tempot i plocken eller lägga på ett skift till.

Vi har skrotat två plocktruckar och haft två pensionsavgångar under året som vi ej behövt tillsättas.

 

 

Download broschyrer


 
OK