Fast Parts Delivery för sanitet och värmeförsörjning

Den Belgiska grossisten Schrauwen litar på horisontellt karusellagerlösning från Kardex RemstarSnabb och flexibel orderplockning är en nyckelfaktor för framgång för Schrauwen, en belgisk grossist för sanitet och värmeförsörjning. Företaget erbjuder 24-timmars service och leverans av utrustning och reservdelar. Sedan 2015 säkerställer en dynamisk lager- och plocklösning från Kardex Remstar snabb tillgång till smådelar.

 

Schrauwen, med huvudkontor i Herentals, Belgien, levererar omfattande utbud av utrustning och delar till installationsföretag, 11 egna butiker och privatkunder. Ihållande tillväxt av bolaget och övergång till nattbefordran krävde en mer flexibel och effektiv orderplockningslösning för snabb och pålitlig leverans till kunden än de befintliga stationära hyllorna. För de 15 000 artiklar (SKUs) varierande i storlek och vikt, behövs lämpliga typer av lagringssystem.

 

Orderplockning av 20 order samtidigt
För cirka 5.000 smådelar i lådor och kartonger blev den rätta lager- och plocklösningen sex horisontella karuseller från Kardex Remstar. Pick-to-light och put-to-light ljusstyrningssystemkombinerade med batchplockning gör det möjligt att 20 kundorder kan plockas samtidigt av en operatör. Vanligtvis på Schrauwen arbetar två operatörer med order, men i rusningstid kan antalet ökas upp till sex, bara med enkel registrering till lagerhanteringssystem från Kardex Remstar.

 

Pålitlig övernattbefordran
Gods-till-person principen samt kraftigt minskad restid resulterade i en betydlig ökning av plockhastighet på Schrauwen. Lagerhanteringssystemet från Kardex Remstar är kopplad till kundens ERP-system, där mottagning av varor bearbetas och kundorder skapas. Efter det fördelar Kardex programvaran SKUs på den horisontella karusellen och andra lagerplatser, rapporterar alla åtgärder tillbaka till ERP-systemet, och håller koll på lagernivåer, vilket garanterar fullständig lagerkontroll.
Med denna lösning kan Schrauwen bearbeta 2.000 orderrader per dag och förbereda kundorder för cirka 100 leveranser per dag, som hanteras av nio företags lastbilar, inklusive speciell nattleverans.

 
OK