41 år på Kardex

Kardex vill tacka vår servicetekniker Thomas Dinsdale för det stora bidraget och för att vara lojal mot företaget i 41 år.Thomas började i 1972 på Remington Rand i Sverige. Hans första arbetsuppgift var att leverera maskiner och tillbehör, men snabbt kom han in på service och började med att reparera olika typer av skrivmaskiner, kopieringsmaskiner etc. Genom åren har Thomas har arbetat med olika typer av maskiner så som elektronräknarna, mickrofilmläsarna, brandsäkra skåp mm. År 1982 kom den första kompaktarkiv till Sverige och 1994 den första Shuttle, som senare utvecklades till Shuttle XP. Remington Rand i Sverige blev svenskt och ändrade namn till Skandex. Servicedelen gick över till Kardex den första januari 2006. Thomas serviceområdet var huvudsakligen i den västra delen av Sverige. Hans son Christoffer Dinsdale har tagit över efter att Thomas gick i pension förra året. 

 
OK