13 sätt för att bli mer effektiv under 2013

Nedan informerar vi om 13 sätt att få ut det mesta ur er verksamhet gällande materialhantering.Då långsam tillväxt förutspås för många industrier under 2013, undersöker organisationerna sina aktuella strategier för materialhantering och de frågar sig själva ”hur åstadkommer vi mer för mindre? ”Lite mer av det och lite mindre av det kan bli det perfekta receptet för att maximera effektiviteten av materialhanteringen; vilket leder till reducerad kostnad för verksamheten och samtidigt högre produktivitet. Nedan följer 13 sätt för att få ut det mesta av Er materialhantering under 2013.

ETT: Mer delar på mindre yta: Det är inte så många företag som bygger nya lokaler dessa dagar – trenden är att göra mer med existerande utrymme. Företagen som försöker utnyttja varje millimeter av utrymme överväger ofta att välja paternostersystem och hissmodulsystem med tanke på den höga lagringsdensiteten dessa system ger – ofta sparas upp till 85% golvyta.

TVÅ: Högre produktivitet och effektivitet med färre antal personal: Om det är många anställda som går kors och tvärs på lagret för att plocka delar, finns det en möjlighet att öka produktiviteten. Genom att leverera godset direkt till den anställde, kan fler order bearbetas under kortare tid; vilket medför att företaget kan ta hand om fler order med mindre arbete.

TRE: Mer noggrannhet med färre fel: Människan är inte perfekt, men ”pick to light” teknologin kan förbättra noggrannheten vid plock med upp till 99,9%. ”Pick to light” teknologin visar operatören till exakt position för plock och visar även antalet som skall plockas, vilket tar bort gissningar vid plockarbete.

FYRA: Mer plock och mindre gående: Analysera den tid som en anställd tillbringar gående och sökande i hyllor efter delar. Detta är bortkastad tid som skulle kunna ha använts till att göra en mer värdefull uppgift, som paketering och märkning. Genom att genomföra ett dynamisk plocksystem som levererar delar till den anställde elimineras så gott som all tid för gående och sökande och det ger mer plocktid.

FEM: Fler levererade order på kortare tid: Att behandla order i satser minskar plocktid och ökar produktiviteten. När man plockar en order i taget, besöker man det stationära lagret många gånger genom att ta sig fram och tillbaka till platsen. Vid plockning i satser besöker den anställde platsen en gång och plockar ett tillräckligt stort antal delar för att kunna fylla fler order på en gång och i och med det sparas tid.

SEX: Ökad automatisering och mindre manuellt arbete: Att skriva ut och ta med sig en plocklista runt i lokalen genom hela plockningsprocessen är besvärligt. Med RF scanners, ”pick to light” teknologin och dynamiska plockningslösningar, blir plockning med hjälp av plocklistor en metod från förr.                               Mjukvaran för lagerhantering, som Power Pick Global, klarar av alla transaktioner digitalt, integrerad med pick to light och lämnar även rapportering om lagerhanteringen.

SJU: Ökad säkerhet med färre produktförluster: Det är högre risk för förlust och stöld av produkter som lagras på hyllor och hyllställningar. Paternostersystem och hissmodulsystem är utrustade med dörrar för att behålla lagrat gods organiserat och säkert. Dessutom kan mjukvaran för lagerhanteringen, Power Pick Global, övervaka transaktioner och lämna detaljerade rapporter från användare.

ÅTTA: Ökad säkerhet med färre skador på produkterna: Med traditionell lagring på hyllor och hyllställningar, är det större risk för att produkterna skadas. Genom att använda paternostersystem eller hissmodulsystem, är produkterna lagrade inuti automaten på separata hyllor, tråg eller lådor, vilket reducerar risken för produktskador.

NIO: Högre intäkter på mindre lagringsyta: Genom att integrera dynamiskt plocksystem kan detta ge golvbesparing på upp till 85%.  Återvunnen golvyta kan användas på ett bättre sätt genom att öka aktiviteter som höjer intäkterna såsom kompletterande tillverkning eller att lägga till kvalitetskontroll.

TIO: Mer organiserat med färre gissningar: Det är svårt och tidskrävande att finna ut var varje produkt skall lagras för att optimalt använda lagerytan och maximera resultatet. Power Pick Global, mjukvaran för lagerhanteringen förvaltar utrymmet genom att hänvisa operatören var delen skall lagras för att få maximal lagringskapacitet och organisation.

ELVA: Mer miljömedveten med mindre energi: I en önskan att bli mer miljömedvetna vill företagen utnyttja det utrymmet som redan existerar i stället för att bygga nytt. Genom att använda automatiserade lagersystem sparas upp till 85% av golvutrymmet vilket också innebär mindre yta för el och uppvärmning; reducering av energi och underhållskostnader.

TOLV: Ökad ergonomi och mindre risk för skador:  Paternostersystem och hissmodulsystem eliminerar gående, böjning, sträckning med mera som är vanligt förekommande vid förvaring i hyllor. Vid arbete med principen ”varor till operatör”, levereras delarna till operatören i ergonomisk höjd, vilket skyddar operatören och reducerar ersättningsanspråk för skador.

TRETTON: Mer framgång med mindre stress: 2013 är det perfekta året för granskning av strategier runt materialhantering och verksamhet. Paternostersystem och hissmodulsystem kan erbjuda snabbare, noggrann, kostnadseffektiv plockning vilket under året ger mer framgång med mindre stress!

 

 

 

 

 
OK