• Automatiserade lagerlösningar

    Ökad platsbesparing

  • Automatiserade lagerlösningar

    Optimerad internlogistik

  • Automatiserade lagerlösningar

    Ökad effektivitet

Automatiserade lagerlösningar

Maximal lagringskapacitet på minimal yta

 


Automatiserad internlogistik

Våra automatiserade lagersystem bygger på gods-till-person principen: Varorna levereras direkt till operatören i stället för att operatören skall gå och leta efter varorna. 

 

» Läs mer

 

Effektiv returhantering

Förbättra dina returhanteringsprocesser och få snabbare lönsamhet med lagerautomation från Kardex Remstar.

 

» Läs mer

6 vanliga frågor om lagring av tungt gods

[Translate to Sweden:] Kardex Remstar: Heavy Duty

Lagra och flytta tungt gods effektivt

Tungt gods lagras ofta i traditionella pallställ och måste flyttas med hjälp av gaffeltruck med icke-palleterat gods, som kräver kranhantering, lagras i allmänhet på öppen golvyta.
Ta reda på hur du kan optimera hanteringen av tungt gods.

 

» Läs mer

 

 

 

Kardex VLM BOX & VLM BOX Spacer

[Translate to Sweden:] Kardex VLM BOX

Ett komplett och flexibelt lådsystem för dynamisk lagring

Kardex VLM BOX är ett anpassninsgbart lådsystem speciellt designat för Shuttle XP hissautomater som kan öka din lagringskapacitet med 20–25%. Kardex VLM BOX har flexibel höjd, bredd och djup för att skapa över 300 lokationstyper – utifrån en och samma låda.

 

» Läs mer

Referenser

FLAMA – Lagringslösning på fl era våningar i högteknologisk tillverkning

Shanghai FLAMA Welding Equipment Manufacture Co., Ltd är ett av de ledande företagen inom design,...


Merck – Lagring av forskningssubstanser i kontrollerad miljö

Merck är ett ledande vetenskaps- och teknikföretag inom läkemedel och kemi. Merck. KGaA behövde en...


Berner Oberland Bahnen AG – effektiv lagring för SMF

Berner Oberland Bahnen AG är ett schweiziskt järnvägsföretag med tågförbindelser mellan Interlaken...


Lagerautomater & WMS
Lagerautomater, Paternoster och Hissautomater för optimal lagerhantering

  Våra lagerautomater rymmer allt

   från små delar och komponenter

   till långa, tunga gods. Vi levererar

   och installerar maskin, mjukvara

   och inredning som matchar dina

   lagrings- och plockbehov. Läs mer

 

 
OK