Verkstad och industri

Lagerautomater från Kardex ger snabba och konkreta resultat

Spara tid

 

  • Ökad effektivitet: Ofta har våra kunder upplevt en effektivitetsökning med 100-400%.
  • Mindre plockfel: Laserpekare, Matrix positionsljuslist, pick-to-light system guidar operatören direkt till den rätta platsen

 

Spara utrymme

 

  • Sparar utrymme: Golvytan  reduceras ofta med 75 till 90%. Detta innebär att samma antal lagerartiklar kan lagras på bara 10-25% av den ursprungliga platsen
  • Flexibilitet och anpassningsbarhet: Kardex Remstar lagerautomater är flexibla och kan enkelt anpassas löpande till de aktuella behoven.


Spara pengar

 

  • Förbättrad lönsamhet: Med ökad effektivitet och platsbesparingar ger investeringen en kort ROI
  • Förbättrad konkurrenskraft: Minskning av logistik- och hanteringskostnader  kommer att bidra till ökad konkurrenskraft.


Vi erbjuder en gratis utvärdering av alternativ för att spara utrymme, tid och pengar för just ditt lager. Storleken på ditt företag eller din bransch är inte viktig.
Kontakta oss för mer information

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 (8) 404 30 00

 

Kontakta våra säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
Vätterslundsgatan 10
553 11 Jönköping
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 (72) 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
Vretenvägen 10

171 54 Solna, Sweden
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 (70) 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv, Sweden
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 (70) 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+46 8 404 30 00

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
Vretenvägen 10,
171 54 Solna, Sweden
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 (8) 404 30 00

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
Vretenvägen 10,
171 54 Solna, Sweden
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30