Lager och distributionslager

Effektivisera ditt lager med plockautomater

Spara tid

 

  • Plockeffektivitet: Förbättrad plockeffektivitet 100-400%
  • Mer exakt lagerstyrning: Färre felplock, bättre arbetsmiljö och ergonomi

 

Spara utrymme

 

  • Spara betydande golvyta: Golvyta reduceras ofta ner till 1/10
  • Flexibilitet och anpassningsbarhet: Kardex Remstar lagerautomater är flexibla och kan enkelt anpassas kontinuerligt till de aktuella behoven.


Spara pengar

 

  • Förbättrad lönsamhet:  Med den ökade effektiviteten och utrymmesbesparingar ger investeringen en kort ROI (avkastning på investeringen).
  • Förbättrad konkurrenskraft: Minskning av logistik och hanteringskostnader kommer att bidra till ökad konkurrenskraft.

 


Vi erbjuder en gratis utvärdering av alternativ för att spara utrymme, tid och pengar för just ditt lager. Storleken på ditt företag eller din bransch är inte viktig.
Kontakta oss för mer information

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30