Vertical Buffer Modules användningsområde

The Vertical Buffer Module’s field of application

Hjälper din lagerlogistik att passa för framtida marknadskrav


Med Vertical Buffer Module från Kardex Remstar kan du modernisera din intern logistik, systematisera dina processer och optimera arbetsflöden

Ladda ner broschyren