Små och medelstora lager

Easy-to-use, safe and compact – the software solution for small and medium-sized enterprises

Enkelt, säkert och kompakt

Paketet Small Business är ett enkelt, lätthanterligt och snabbt insteg i en PC-stödd lagerförvaltning. Paketet för små och medelstora installationer där man vill få kontroll på artiklarna och styrning av högst två enheter.

 

 

Moduler:

 

Artikelhantering – Den möjliggör tillägg, bearbetning och radering av artiklar och artikelrelevanta uppgifter. Artiklarna kan ha individuella egenskaper eller sammanfattas i materialfamiljer, vilket möjliggör specifika in- och utlagringsstrategier (FIFO eller LIFO). Det går lika bra att tilldela flera typer av lagerplatser som att lagra utan saldo.

Lagerplatshantering – Lagerplatserna visas tredimensionellt i form av lagerplatser (med måtten x, y och z) och definierar därmed den nödvändiga volymen för det aktuella godset. Lagerplatserna kan vara standardlagerplaster, behållarcontainrar (lagerplaster i lagerplatsen) eller delbara lagerlådor. Lagerplatslayouten kan anpassas när som helst.

Manuell betjäning – In-/ut- och återlagringar kan utföras även utan order.

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30

Download broschyrer