Case Studies - Kardex Remstar Horizontal

E-Commerce - Fast Parts Delivery för sanitet och värmeförsörjning

Hög effektivitet (2.000 orderrader / 100 leveranser per dag). Batchplockning av 20 kundorder per person. Felfri plockning och inga fel vid leveranser. Full lagerkontroll[läs mer]

Slakey Brothers - Horisontellt karusellager höjer orderplockeffektiviteten och plocksäkerheten

Slakey Brothers, som etablerades 1939 i USA, är en av västkustens största distributörer av värme, ventilation, luftkonditionering och VVS-varor. [läs mer]

Warehouse & Distribution - VERKTYGSDISTRIBUTION

10 % mer lagervolym på tillgängliga golvytor. 99 % säkrare tillgång med hjälp av pick-by-light system. 500 orderrader per timme. 70 % lägre personalbehov[läs mer]