Kardex Remstars horisontella karusellager:

Snabb hämtning och effektiv orderplockning

Kardex Remstar Horizontal Carousel - Maximum storge capacity and rapid retrieval in low room heights

Med Kardex Remstars Horisontella Karusellager lagras och plockas varorna snabbt, säkert och kostnadseffektivt.


Effektiv plockstation

Ett horisontellt karusellager använder optimalt den befintliga rumslängden. Den centrala hanteringsöppningen är placerad på framsidan av den horisontella karusellen, och placeringen av maskinerna i så kallade plockstationer ger plockare en snabb tillgång till de lagrade varorna på en minimal yta. Detta minskar gångtiden som oftast är nödvändig för personal som arbetar med ett vanligt hyllagringssystem.
 
En annan fördel: alla horisontella karuseller som tillhör en plockstation arbetar samtidigt. Detta garanterar permanent tillgång till varorna och minskar improduktiv väntetid för personalen till ett minimum.  
 
Effektiv orderplockning är möjligt genom att koppla ett horisontellt karusellager till en  lagerhanteringsprogramvara (t.ex. Kardex Remstars Power Pick Global) och med hjälp av olika optiska displayelement. Plockeffektiviteten kan förbättras ytterligare om olika plockstrategier, så som "batchplockning", tillämpas.

Download broschyrer
Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30