Shuttle XPlus

Den viskande jätten

Framtagen för t.ex. producerande företag och grossister erbjuder Shuttle XPlus ett stort mått av automation. Shuttle XPlus liknar Kardex Remstar Shuttle XP Lagerautomat i sin konstruktion och funktion. Det går att ansluta upp till fyra Shuttle-element till ett system, som betjänas av en och samma flervägshiss och som endast behöver en arbetsöppning. Den speciella konstruktionen hos XPlus tillåter höga körhastigheter med låg ljudnivå.

 

Specifikationer:

 

Med Shuttle XPlus får du en väldigt snabb och effektiv ”lagerjätte” med otaliga användningsmöjligheter. En kombination med Shuttle XP ger då en oslagbar hanteringsslösning för stora volymer.

 

 

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30