References

Leif Arvidsson

Leif Arvidsson effektiviserade sitt lager i Mullsjö med 2 st hissautomater Shuttle XP från Kardex.

 

läs mer

Plieger

Den ledande grossisten inom VVS och installationsteknik nyttjar fördelarna med 12 Shuttle för en snabbare hantering. Systemet reducerar den gångtider och flaskhalsar vid hög arbetsbelastning.

Semikron

Tre Paternosterverk av typen Megamat hanterar elektroniska komponenter som t.ex. känsliga kylelement i aluminium med en vikt på 30–35 kg och små mikrochips som måste skyddas mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Ekol

Till den turkiska leverantören av sportutrustning levererade Kardex Remstar 128 st. Shuttle med en höjd på vardera 15,45 meter och en total lageryta på 22 000 m2 placerad på 1 390 m2 golvyta.

 

Kustermann

Handelsföretaget för exklusiva hushållsprodukter, porslin och glas använder 9 Hissautomater av typen Shuttle XP. Var och en av dem är försedd med 2 användaröppningar i olika höjd för att säkerställa en optimal nåbarhet av de 60 hyllplanen. Lagerytan är på 800 m2, varav Hissautomaterna endast tar 57 m2 i anspråk.

 

Alcatel Shanghai Bell Co.

Åt tillverkaren och leverantören av telekommunikations- och nätverksutrustning installerades två Shuttle XP som är försedda med varsin klimatanläggning. De högkänsliga elektroniska komponenterna förvaras i en kontrollerad miljö med en temperatur runt 40 °C och en luftfuktighet på 15 %.

 

Mettler

Åt producenten av precisionsvägningsteknik med känsliga elektroniska komponenter installerade Kardex Remstar 2 Shuttle med särskilda hållare för SMD-rullar. Med hjälp av programvarulösningen PowerPick 5000 sparar de både plats och tid. Dessutom förbättrar de säkerheten tack vare det papperslösa order- och processystemet. 

 

Hispano Suiza

Den spanska tillverkaren av motorer och andra komponenter för luftfart, använder två Shuttle Xplus. Var och en av Hissautomaterna har två användaröppningar och automatisk utkörning av hyllplanet på utsidan av automaten.

 

BMW

BMW Manufacturing Corp. S.S. ökade sin lagerkapacitet med fem Hissautomater för X5-produktionen i Spartanburg. I en sida-vid-sida-konfiguration ger modulerna plats för 2 600 artikelnummer på endast 33,7 m2 golvyta.

Alenia Marconi Systems (AMS)

Sedan 26 år tillbaka använder elektronikspecialisten inom försvarsteknik Paternosterverk som utmärker sig genom en hög yteffektivitet och ger ett starkt skydd för känsliga produkter. Världsmarknadsledaren producerar upp till 100 olika produkter, samtidigt som man lagerhåller 17 500 komponenter.

Flowtech

Den ledande grossisten för komponenter inom fluidteknik installerade 13 Shuttle XP-system för utvidgning av det befintliga lagret. Enheterna har tillsammans mer än 6 000 pallplatser med 40 000 små och medelstora artiklar på endast 250 m2 golvyta.

Rhode & Schwarz

I moduler med kontrollerad luftfuktighet lagrar företaget för mät-, informations- och kommunikationsteknik komponenter och reservdelar till kretskort för fordon. Enheterna håller en konstant luftfuktighet på 5 % med en temperatur på 22 °C. Detta skapar en optimal lagringsmiljö för känsliga elektronickomponenter

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30