Metallindustrin

Lösningar för medelstora företag. Skräddarsydda och intelligenta.

Maximal leveransförmåga, färre stillestånd och mindre på lagret: Vi kan visa er hur ni använder era resurser effektivare och gör era kunder ännu nöjdare.

Från ”tremansgjuteriet” till komponentleverantören för fordonsbranschen med fler än 100 medarbetare: Metallindustrin är mer mångsidig och månggestaltad än många andra branscher. Ändå utgör stigande råvarupriser en hög konkurrensintensitet och ett hårt kostnadstryck utmaningar som hela metallbranschen måste förhålla sig till. Utifrån den utvecklingen vinner teman, såsom rationalisering och processoptimering i betydelse, särskilt för små och medelstora företag.


Snabbare, bättre och enklare

Den som vill vara kvar på marknaden idag, måste nyttja sina förmågor och resurser så ekonomiskt som möjligt. Det är just här som samarbetet med Kardex ger dig avgörande fördelar. En hög tillgänglighet vid minsta möjliga transport- och lägsta möjliga lagerkostnader är för oss den viktigaste riktlinjen. Oavsett om det gäller att spara plats, buffra, styra tillverkningen intelligent, lagra verktyg lättåtkomligt eller plocka färdiga artiklar effektivare erbjuder vi lösningar som passar för medelstora företag. Exakt anpassade efter era arbetsförlopp, önskemål och förväntningar. Helt enkelt skräddarsydda för er. Ingen metallindustri liknar den andre. Fördelen för er är att redan kortsiktiga överskådliga investeringar leder till tydliga förbättringar för.


Integrerade och intelligenta

Skulle ni vilja gå ett steg längre erbjuder vi både kompletta lösningar och konsultation. Tack vare en intelligent placering och integrering av era logistik- och produktionsstrukturer hjälper vi er att förkorta plock- och transporttiderna. Vi stärker er position i leverantörsnätverket och hjälper er att agera framgångsrikt på marknadens krav.

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30