Medicin

Med dynamik mot målet. Och med Kardex.

Utnyttja befintliga potentialer optimalt och nyttja nya möjligheter. Med Kardex logistik- och lagerlösningar får du spelrum som kan vara till hjälp för att stärka din konkurrensposition.


Ökande kostnadstryck, fortskridande globalisering och en dåligt anpassad hälsopolitik gör att pharma- och medicinbranschen står inför ständigt nya utmaningar. Trots detta är framtidsutsikterna inte dåliga med tanke på det globalt växande antalet patienter och en ökande efterfrågan på moderna behandlingsmetoder som alltmer betalas privat. Insteget i kampen om marknaden för generiska läkemedel är ett av svaren på att förutsättningarna ändras. Det andra svaret är att omsätta forskningen och de vetenskapliga rönen så fort som möjligt. Men båda svaren innebär att nyttja nya teknologier och att utnyttja befintliga resurser optimalt.

 

Mer fart och kraft från A till Ö

Vi hjälper dig att skapa fria utrymmen inför dina beslut genom högsta möjliga dynamik inom logistiska processer, från utveckling via produktion till distribution. Oavsett om det gäller saldostyrning för packmedel, containrar och material, tillhandahållande av produktion eller recepthantering, står alltid optimeringen och accelerationen av arbetsflödet i främst.

 

Nya vägar, nya möjligheter

Även inom hälsoindustrin ändras försäljningskanalarna, där det går mot distributörer och e-handel. Dra nytta av våra omfattande erfarenheter inom tillverknings- och leveranskoncept samt nyttja de potentialer som öppnas för er här.

 

Säkerhet i viktiga frågor

Vem, vad, när, hur? Svaren på de här frågorna kan vara enormt viktiga i vissa situationer. Tack vare exakt registrering, dokumentation och reglering av alla relevanta processer och system är spårbarheten hela tiden säkerställd med Kardex.

 

Flexibla och öppna för allt

Våra lösningar kan integreras i alla logistiksystem, antingen som ett effektivt lager, i tillverkningen eller som buffert för leveranserna. Kardex programvara för lagerförvaltning och pick- and place-anordningar garanterar dessutom en säker inlagring och plockning.

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 (8) 404 30 00

 

Kontakta våra säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
Vätterslundsgatan 10
553 11 Jönköping
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 (72) 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
Vretenvägen 10

171 54 Solna, Sweden
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 (70) 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv, Sweden
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 (70) 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+46 8 404 30 00

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
Vretenvägen 10,
171 54 Solna, Sweden
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 (8) 404 30 00

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
Vretenvägen 10,
171 54 Solna, Sweden
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30