Livsmedel

Dra fördel av kraven! Vi visar er hur.

Att uppfylla lagstadgade krav, utnyttja befintliga potentialer optimalt eller nyttja nya möjligheter – Med dynamiska lagersystem från Kardex är det enkel sak för dig.

Essenser eller kryddor, prover, formar eller förpackningsmaterial – de dynamiska lagersystemen från Kardex kan användas för allt. Det spelar ingen roll, om det krävs kontrollerade temperaturer, renrumsvillkor eller torrluft, vi har redan utvecklat rätt lösning för dig. Det fina är, att alla de här kraven går att förverkliga, till och med i den dagliga verksamheten. På så sätt kan produktionsprocessen kan snabbas upp märkbart.


Säkerhet i viktiga frågor  - och fördelar för dig

Vem, vad, när, hur? Det tillförlitliga svaren på de här frågorna samt den fullständiga spårbarheten från ursprunget till förbrukningen är föreskriven i lag inom livsmedelsbranschen. En förordning som ni naturligtvis måste följa men som ni också kan dra stor nytta av. För spårning av varor ger dig betydligt mer än möjligheten att när som helst lokalisera, spärra eller återkalla produkter. Prata med logistikexperterna på Kardex. Vi visar dig hur du med hjälp av tracking & tracing exempelvis får realtidsinformation om artiklarna och deras rörelser, reducerar säkerhetslager och med en liten arbetsinsats skapar tydliga rapporter och mycket mer.


RFID, CPFR? OK!

Slutligen handlar det även inom livsmedelsbranschen bara om en enda sak: att ha den rätta produkten tillgänglig vid rätt tidpunkt på rätt plats, i exakt den begärda mängden. Även här hjälper Kardex till, exempelvis när det rör sig om att omforma linjära leveranskedjor med nya teknologier till kraftfulla, flexibla och behovsorienterade logistiknätverk. Eller om du vill öka prognossäkerheten och därmed försäkra att godset är tillgängligt vid rätt tillfälle. Framtiden kan man sia bäst om när man själv utformar den.


Systemlösningen – hjärnan i allt!

Vad hjälper den bästa maskinvaran om det saknas ett kraftfullt och intelligent styrsystem? Genom en systemmässig sammankoppling av relevanta interna processer skapar vi förutsättningen för större effektivitet, transparens och flexibilitet och därmed även för er långsiktiga framgång.

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 (8) 404 30 00

 

Kontakta våra säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
Vätterslundsgatan 10
553 11 Jönköping
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 (72) 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
Vretenvägen 10

171 54 Solna, Sweden
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 (70) 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
Bultgatan 40 B
442 40 Kungälv, Sweden
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 (70) 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+46 8 404 30 00

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
Vretenvägen 10,
171 54 Solna, Sweden
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 (8) 404 30 00

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
Vretenvägen 10,
171 54 Solna, Sweden
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30