Konsumentvaror

Tryck istället för att dra – eftersom snabbhet räknas i framtiden inom logistiken.

Intensiv konkurrens och hög koncentration präglar handeln. Den som vill hävda sig måste utnyttja sina potentialer. Särskilt inom logistiken.

Märkenas makt? Inom konsumentvaruindustrin är den oförändrad, men ändå skyddar den inte mot prisfall. Alla konkurrerar med priset varför marginalerna blir den viktiga faktorn. Slutkunderna önskar visserligen bättre produkter, ett ännu större produktutbud och ännu bättre service hela tiden, men priset ska vara detsamma eller lägre.

 


Vänd svagheter till styrkor

Det som är ett hinder för den ene, är en chans för den andre! Förutsättningen är att man lyckas skapa finansiella frirum för att växa och så snabbt som möjligt kunna släppa nya produkter på marknaden. Precis här börjar logistiklösningarna från Kardex. Med en intelligent injustering av dina tillverknings- och logistikstrukturer höjer vi effektiviteten i affärsprocesserna, stärker din position och hjälper dig att agera framgångsrikt på marknadens krav. Vi börjar då internt och med det inkommande. Hela vägen från dina leverantörer till den enskilda arbetsplatsen.

 


RFID, CPFR? OK!

Slutligen handlar det bara om en sak. Att ha den rätta produkten tillgänglig vid rätt tidpunkt på rätt plats och i rätt mängd. Även här hjälper Kardex till! T.ex. när det gäller att omorganisera linjära försörjningskanaler med nya teknologier till kraftfulla, flexibla och behovsorienterade logistiknätverk. Eller om du vill öka prognossäkerheten och därmed försäkra att godset är tillgängligt vid rätt tillfälle. Framtiden kan man sia bäst om när man själv utformar den.

 


Öppen för nya utmaningar

Kardex lösningar kan integreras i alla logistiksystem, antingen som ett effektivt lager, i tillverkningen eller som buffert för leveranserna. Kardex programvara för lagerförvaltning och pick- and place-anordningar garanterar dessutom en säker inlagring och plockning även under belastningstoppar.

 


Vi gör dig stark inför framtiden

Den som vill vara kvar på marknaden måste unyttja sina kunskaper och resurser så ekonomiskt som möjligt. Det är precis här som samarbetet med Kardex ger dig avgörande fördelar. Internlogistiken öppnar besparings- och rationaliseringspotentialer som inget annat område! En maximal tillgänglighet vid minsta möjliga transport- och lägsta möjliga lagerkostnader är för oss den viktigaste riktlinjen. Vi utarbetar kompletta systemlösningar åt er. Fördelarna för er är att ni inte bara sparar yta på lagret och i produktionen utan ni höjer även processäkerheten och ökar transparensen.

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30