Fordonsbranschen

Bättre hantering – Genom lageroptimering

Maximal leveranskapacitet, färre stillestånd, mindre på lagret: Vi visar dig hur du använder dina resurser effektivare med hjälp av dynamiska lagerlösningar och gör dina kunder ännu nöjdare.

Ännu kortare produktcykler, ännu mer komplexa produktionsprocesser och ännu kortare leveranstider. Ökande kvalitetskrav, ökade kostnader: Kraven inom fordonsbranschen är våldsamt höga. Den som vill vara kvar som leverantör på marknaden, måste nyttja sina förmågor och resurser i lagret så ekonomiskt som möjligt. Det är just här som samarbetet med Kardex ger dig avgörande fördelar. Internlogistiken öppnar besparings- och rationaliseringspotentialer som inget annat område! En hög tillgänglighet vid minsta möjliga transport- och lägsta möjliga lagerkostnader är för oss den viktigaste riktlinjen. Vi utarbetar kompletta materialflödestekniska systemlösningar samt omfattande individuella försörjnings- och returkoncept åt er. Fördelarna för er är att ni inte bara sparar in yta på lagret och i produktionen, utan höjer även processäkerheten och ökar kontrollen.

 

Vi gör er starka inför framtiden

En ökande produktflora och ytterligare effektivisering hos  slutproducenterna kräver logistiklösningar som garanterar hastighet, flexibilitet, levereranssäkerhet och spårbarhet. Dessutom tillkommer ofta krav från OEM:erna att orientera sig efter deras interna processer. Vid just den här punkten kommer våra specialister in i bilden. Tack vare en smart anpassning av era logistik- och produktionsstrukturer stöder vi integrationen av affärsprocesser, stärker er position i leverantörsnätverket och hjälper er att agera framgångsrikt mot marknadens krav.

 


Reservdelshantering på ett klokt sätt

De ökande sortimenten ställer även reservdelshanteringen inför nya utmaningar. För ökad tillgänglighet av plockbart gods erbjuder vi ett helhetsstöd inklusive initiering av en automatisk påfyllningsprocess för delar med hög omsättning. Resultat: Saldot kan reduceras betydligt redan efter ett halvår, samtidigt som tillgängligheten ökar.

 

Flexibla och öppna för allt

Våra lösningar kan integreras i alla logistiksystem. Antingen som ett effektivt lager, i tillverkningen eller som buffert för leveranserna. Kardex programvara för lagerförvaltning och pick- and place-anordningar garanterar dessutom en säker inlagring och plockning även under belastningstoppar.

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30